Activiteiten tot 2018

In het verleden is de Culturele Uitmarkt georganiseerd met wisselend succes. Ook is er een pop-up galerij voor amateurkunst in de vorm van de “Middenmei Galerij” georganiseerd in 2014 en 2015 in een leegstaand winkelpand in de Brinkstraat. In 2016 is er samen met Beleef Beilen en beide voetbalverenigingen van Beilen op het sportpark een groots Cultuur- en Sportfestival georganiseerd.

In 2018 hebben we als leden van de Stichting nagedacht of er nog wel een echt toegevoegde waarde zit in onze activiteiten. Eén van de ideeën die opkwam was het structureler neerzetten van een kunst- en cultuuraanbod in de gemeente. In plaats van één keer per jaar een activiteit zouden we moeten gaan zorgen voor een continue en wekelijks kunst- en cultuuraanbod. In Beilen en Westerbork is nauwelijks aanbod van dit soort activiteiten. Smilde heeft het met haar Stichting CRAS al goed geregeld.

Er is ook vanuit onze stichting overwogen een Huis van de Cultuur op te zetten waar een wekelijks programma van culturele en kunstzinnige zaken zou worden georganiseerd en kunnen worden aangeboden. Dit idee is onderzocht en ook tot een heel globaal niveau uitgewerkt op basis van een leegstaand winkelpand in de Brinkstraat. Een van de grotere partijen die wilde participeren, heeft zich teruggetrokken. En verder bleek dat de vaste kosten moeilijk kunnen worden opgebracht door de activiteiten.